ข้อมูลที่พัก: ปาริญา หาดยวน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : ปาริญา หาดยวน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,000 - 18,700 บาท
 • ที่อยู่ : 153/2 หมู่ 6 หาดยวน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6470 4251, 08 7282 4646, 08 1895 1337
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pariyahaadyuan.com
 • อีเมลล์ : contact@pariyahaadyuan.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย