ข้อมูลที่พัก: พนมบุรี รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : พนมบุรี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พนม สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6471 4323, 08 4059 0543, 08 9646 6919
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : phanom-buri.com/resortviewer
 • อีเมลล์ : contact@phanom-buri.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย