ข้อมูลที่พัก: พฤกษา รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : พฤกษา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 460 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 111 หมู่ 1 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7739 7287, 08 4059 6006, 08 7888 4606
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pruksaresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย