ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พะงันชัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พะงันชัย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท้องศาลา เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 1,059 บาท
 • ที่อยู่ : 44/65 หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7737 7068-9
 • จำนวนห้อง : 59 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pha-nganchai.com
 • อีเมลล์ : info@pha-nganchai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย