ข้อมูลที่พัก: แพเพลินไพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : แพเพลินไพร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขื่อนเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 380 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 278 หมู่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1892 6321, 0 7734 6095
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pleanprai.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย