ข้อมูลที่พัก: โรงแรม มันดาลัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม มันดาลัย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวโฉลกหลำ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 2,750 - 5,600 บาท
 • ที่อยู่ : 61/1 หมู่ 7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7737 4316-9
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.mymandalai.com
 • อีเมลล์ : gm@mymandalai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย