ข้อมูลที่พัก: รุ่งอรุณ รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : รุ่งอรุณ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไชยา สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 112 หมู่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 0276, 08 7267 5110, 08 1272 0628, 08 9868 7681
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.roongarunresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย