ข้อมูลที่พัก: ลีเล็ดโฮมสเตย์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : ลีเล็ดโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พุนพิน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 100 บาท
 • ที่อยู่ : 109 หมู่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1271 0017, 08 7887 2546
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย