ข้อมูลที่พัก: โรงแรม วังใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม วังใต้
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 850 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 1 ถ.ตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7728 3020-30
 • จำนวนห้อง : 233 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangtaisurat.com
 • อีเมลล์ : wangtaisrt@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย