ข้อมูลที่พัก: วังหิน บังกะโล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : วังหิน บังกะโล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 26 หมู่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7737 1345, 08 5477 3477, 08 6686 3680
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย