ข้อมูลที่พัก: เวียงไทย รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : เวียงไทย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 100/3 หมู่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7723 8825, 0 7727 7247
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.weangthai.com
 • อีเมลล์ : customerservice@weangthai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย