ข้อมูลที่พัก: สมุย ลากูนา รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : สมุย ลากูนา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 124/103 หมู่ 3 หาดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7742 4215, 08 1719 0408, 0 7723 3280-2, 0 2252 5244, 0 2651 1734-6
 • จำนวนห้อง : 67 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.samuilaguna.com
 • อีเมลล์ : info@samuilaguna.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย