ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสมุยพลาซ่า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสมุยพลาซ่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดเฉวง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 19/16 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7741 4260-3
 • จำนวนห้อง : 87 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.samuiplaza.com
 • อีเมลล์ : info@samuiplaza.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย