ข้อมูลที่พัก: สมุยเมาเทน วิลเลจ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : สมุยเมาเทน วิลเลจ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 211/4 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7741 3417-8, 08 1272 8285
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.samuimv.com
 • อีเมลล์ : mountain@samuiclub.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย