ข้อมูลที่พัก: สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 5,200 บาท
 • ที่อยู่ : 129/3 หมู่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7737 5055-7, 08 1298 9913
 • จำนวนห้อง : 53 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sarikantang.com
 • อีเมลล์ : sarikantang@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย