ข้อมูลที่พัก: สวนปาล์ม รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : สวนปาล์ม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 44 หมู่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7737 1178, 08 1737 0432
 • จำนวนห้อง : 41 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย