ข้อมูลที่พัก: โรงแรม สันติบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม สันติบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 9,900 - 47,250 บาท
 • ที่อยู่ : 12/12 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7742 5031-8, 0 2260 2530-5
 • จำนวนห้อง : 71 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.santiburi.com
 • อีเมลล์ : infosb@santiburi.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย