ข้อมูลที่พัก: หาดสน รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : หาดสน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดสน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,700 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 85 หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7734 9103-4
 • จำนวนห้อง : 58 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.haadson.net
 • อีเมลล์ : haadson@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย