ข้อมูลที่พัก: โรงแรมแหลมทราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมแหลมทราย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 390 - 590 บาท
 • ที่อยู่ : 54 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7722 1111, 07726 4594-5, 0 7722 0626
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.leamsai.com
 • อีเมลล์ : schantarat@leamsai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย