ข้อมูลที่พัก: เฮลธ์โอเอซิส รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ชื่อโรงแรม : เฮลธ์โอเอซิส รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 26/4 หมู่ 6 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7742 0124, 0 7723 6255
 • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.healthoasisresort.com
 • อีเมลล์ : contactus@healthoasisresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย