ข้อมูลที่พัก: ไฮเคอร์ ฮัท รีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ชื่อโรงแรม : ไฮเคอร์ ฮัท รีสอร์ท
  • สถานที่ : หาดสลัด เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 64/21หมู่ 8 หาดสลัด ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6470 9314, 08 9790 3010
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.hikerhut.com
  • อีเมลล์ : y_phainka@yahoo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย