ข้อมูลที่พัก: นิมิตรทอง

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

  • ชื่อโรงแรม : นิมิตรทอง
  • สถานที่ : เมือง สุรินทร์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : 84 ถนนดำรงรักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9582 9150 , 08 7966 9884
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sudchai.n@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย