ข้อมูลที่พัก: ปราสาทธานี

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

  • ชื่อโรงแรม : ปราสาทธานี
  • สถานที่ : ปราสาท สุรินทร์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 507 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4455 1018
  • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย