ข้อมูลที่พัก: แสงทอง สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

  • ชื่อโรงแรม : แสงทอง สุรินทร์
  • สถานที่ : เมือง สุรินทร์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 279-281 ถนนธนสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4451 2009
  • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย