ข้อมูลที่พัก: มณีโรจน์

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

 • ชื่อโรงแรม : มณีโรจน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุรินทร์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 11/1 ซอยปอยตังกอ ถนนกรุงศรีใน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4453 9477-9
 • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย