ข้อมูลที่พัก: ส่วนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

  • ชื่อโรงแรม : ส่วนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9428 4711
  • จำนวนห้อง : 250 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย