ข้อมูลที่พัก: สุรินทร์ มาเจสติก

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

 • ชื่อโรงแรม : สุรินทร์ มาเจสติก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุรินทร์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 99 ถนนจิตรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4471 3980-83
 • จำนวนห้อง : 68 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย