ข้อมูลที่พัก: นิวโฮเต็ล

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

 • ชื่อโรงแรม : นิวโฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สุรินทร์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 180 - 750 บาท
 • ที่อยู่ : 6-8 ถนนธนสาร (ใกล้สถานีรถไฟ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ )
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4451 1341 , 0 4451 1322
 • จำนวนห้อง : 96 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย