ข้อมูลที่พัก: กรุงศรี

จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

  • ชื่อโรงแรม : กรุงศรี
  • สถานที่ : เมือง สุรินทร์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 140 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 15/10 ถนนกรุงศรีใน (หน้าหอนาฬิกา) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4451 1037 , 0 4451 3137
  • จำนวนห้อง : 31 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย