ข้อมูลที่พัก: กิ๊ฟท์ เฮาส์

จังหวัดตาก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

 • ชื่อโรงแรม : กิ๊ฟท์ เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อุ้มผาง ตาก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 371 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5556 1181
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.gifthouseumphang.com
 • อีเมลล์ : info@gifthouseumphang.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย