ข้อมูลที่พัก: แค้มป์สุขเสถียร รีสอร์ท

จังหวัดตาก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

 • ชื่อโรงแรม : แค้มป์สุขเสถียร รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อุ้มผาง ตาก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 68 หมู่ 4 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1281 5323, 08 1811 1166, 0 5580 9104
 • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.suksathean.com
 • อีเมลล์ : suksathean@suksathean.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย