ข้อมูลที่พัก: บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล

จังหวัดตาก ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สามเงา ตาก
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 180/2 หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5554 9509, 0 5559 9093 Ext. 4002, 4003
 • จำนวนห้อง : 164 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bhumiboldam.egat.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย