ข้อมูลที่พัก: กระดาน บีช รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : กระดาน บีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะกระดาน เมือง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 760 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 28-30 ถ.สถานี ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7521 1391, 0 7559 0270, 08 1495 9621
 • จำนวนห้อง : 80 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kradanbeachresort.com
 • อีเมลล์ : info@kradanbeachresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย