ข้อมูลที่พัก: เกาะมุกชาลี บีช รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : เกาะมุกชาลี บีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะมุก กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,290 - 3,150 บาท
 • ที่อยู่ : 164 หมู่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 3281-3, 08 1891 3649, 08 1895 0371
 • จำนวนห้อง : 84 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kohmook.com
 • อีเมลล์ : reservation@kohmook.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย