ข้อมูลที่พัก: เกาะมุกรีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : เกาะมุกรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะมุก กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 950 บาท
 • ที่อยู่ : 123/1 หมู่ 2 เกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7521 4441, 0 7520 3303, 0 7521 4441
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kohmook-resort.com
 • อีเมลล์ : kohmook-resort@mail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย