ข้อมูลที่พัก: เกาะเหลาเหลียง

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

  • ชื่อโรงแรม : เกาะเหลาเหลียง
  • สถานที่ : เกาะเหลาเหลียง กันตัง ตรัง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,600 - 1,600 บาท
  • ที่อยู่ : 54/9 หมู่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2730 0935, 08 6686 1212
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.laoliangisland.com
  • อีเมลล์ : info@xsitediving.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย