ข้อมูลที่พัก: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลิบง กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : ตู้ ปณ.5 ปตจ.กันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7525 1932
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย