ข้อมูลที่พัก: เซเว่นซี รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : เซเว่นซี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะกระดาน กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,000 - 29,640 บาท
 • ที่อยู่ : 221 หมู่ 2 เกาะกระดาน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 3389-90, 0 2250 4527
 • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sevenseasresorts.com
 • อีเมลล์ : info@sevenseasresorts.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย