ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ตรัง

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ตรัง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 470 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 134/2-5 ถ.วิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7521 8157, 0 7521 8296, 0 7521 8944, 0 7521 8703, 0 7522 5226-8
 • จำนวนห้อง : 149 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย