ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

  • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : หาดเจ้าไหม สิเกา ตรัง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : หาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7521 3260 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน)
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย