ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดเจ้าไหม สิเกา ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : หาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7521 3260 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน)
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย