ข้อมูลที่พัก: โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ตรัง
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 2,000 - 50,000 บาท
 • ที่อยู่ : 69/8 ถ.ห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7522 3223, 0 7521 1211, 0 7521 223
 • จำนวนห้อง : 289 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thumrin.co.th
 • อีเมลล์ : info@thumrin.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย