ข้อมูลที่พัก: โรงแรมธรรมรินทร์

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมธรรมรินทร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ตรัง
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 500 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 99 ถ.สถานี ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7521 1011-14
 • จำนวนห้อง : 117 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thumrin.com/
 • อีเมลล์ : sales_t1@thumrin.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย