ข้อมูลที่พัก: นาขาชาเล่ท์ รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : นาขาชาเล่ท์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 28/4 หมู่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 07521 0988, 08 9197 1919
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย