ข้อมูลที่พัก: มุก เนเจอร์บีช รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

  • ชื่อโรงแรม : มุก เนเจอร์บีช รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะมุก กันตัง ตรัง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 7934, 0 7520 7526, 08 1894 6936
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.trangsea.com
  • อีเมลล์ : natureresorts@trangsea.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย