ข้อมูลที่พัก: แมกไม้ รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : แมกไม้ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สิเกา ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 850 บาท
 • ที่อยู่ : 189 หมู่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7527 4234
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย