ข้อมูลที่พัก: ลิบง เนเจอร์ บีช รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

  • ชื่อโรงแรม : ลิบง เนเจอร์ บีช รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะลิบง กันตัง ตรัง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 7934, 08 1894 6936, 0 7520 3012
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.trangsea.com
  • อีเมลล์ : natureresorts@trangsea.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย