ข้อมูลที่พัก: ลิบง บีช รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : ลิบง บีช รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลิบง กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : เกาะลิบง บ้านหลังเขา ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1747 4600, 0 7522 5205, 0 2531 2465 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.libongbeachresort.com
 • อีเมลล์ : info@libongbeachresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย