ข้อมูลที่พัก: วังสวนแก้ว แค้มป์ปิ้ง เพลส

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : วังสวนแก้ว แค้มป์ปิ้ง เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ห้วยยอด ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 82/3 หมู่ 3 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9196 3091, 08 9867 0511
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย