ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ศิริชัย

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ศิริชัย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 180 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 132-134 ถ.พิทักษ์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7525 1172
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย