ข้อมูลที่พัก: สวัสดี รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : สวัสดี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลิบง กันตัง ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 62/2 หมู่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 7963-5, 08 6267 0054
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sawaddee64@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย